Η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μικρές ηλικίες

Τα σημερινά παιδιά μεγαλώνουν, δρουν και μαθαίνουν σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Οι νέες τεχνολογίες έχουν αναμορφώσει ριζικά τον τρόπο επικοινωνίας, την αντίληψή μας για την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλότητα και τις παγκόσμιες διαδικασίες εν γένει. Αυτή η αλλαγή, λοιπόν, δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη τη γλώσσα, αφού η ίδια η καθημερινότητα εκ των πραγμάτων εμπλέκει τα παιδιά σε πολυπολιτισμικά και πολύγλωσσα περιβάλλοντα.

Έτσι, τα σημερινά παιδιά αντιλαμβάνονται την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα ως κανονικότητα και διαπιστώνουν από πολύ νωρίς την αναγκαιότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η αλήθεια είναι ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών αρχίζει πλέον πολύ νωρίτερα σε σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα, σχεδιάζονται εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα για μικρές ηλικίες και οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται, προκειμένου να προσαρμόσουν τη διδακτέα ύλη και τη μεθοδολογία στους μικρούς μαθητές.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι σύνθετοι και συνδέονται τόσο με το εξωτερικό περιβάλλον όσο και με τις προσωπικές δυνατότητες του μαθητή, την ιδιοσυγκρασία του και πλήθος άλλων ατομικών παραμέτρων. Η γνωστική ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση όλων αυτών των διαδικασιών, καθώς αναλύει και χαρτογραφεί τη μαθησιακή συμπεριφορά των παιδιών και διατυπώνει τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

Με βάση όλα τα παραπάνω, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εκμάθηση και άλλων γλωσσών πέρα από τη μητρική, προκειμένου να διευκολύνεται η αλληλοκατανόηση και η κινητικότητα και παράλληλα να διατηρείται η γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία. Έτσι, στα περισσότερα κράτη-μέλη η εκμάθηση ξένης γλώσσας προωθείται ήδη από το Νηπιαγωγείο, ενώ έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτικό μάθημα στο Δημοτικό. Απώτερος στόχος είναι η εκμάθηση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών μέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Τα πορίσματα των μελετών αποδεικνύουν ότι οι μικροί μαθητές μαθαίνουν την ξένη γλώσσα με ενθουσιασμό και μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στην εκπαιδευτική διαδικασία, αρκεί να είναι προσαρμοσμένη στην ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους. Αυτός πρέπει να είναι και ο βασικός μας άξονας, να έχουμε δηλαδή πάντα στο επίκεντρο το παιδί και να το υποστηρίζουμε κατάλληλα, ώστε να αναπτύσσει τις δεξιότητές του σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

της Κατερίνας Αναστασίου, Production Assistant, hyphen SA

Copyright © 2017 hyphen SA
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια της hyphen SA.


LEAVE A COMMENT