Η σχέση του δυναμικού τριγώνου «εκπαιδευτικός- οικογένεια-μαθητής»

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική, για να σχηματιστούν δεσμοί μεταξύ δασκάλων, μαθητών, καθώς και της οικογένειας. Αν το αναλύσουμε περισσότερο, το σχολείο είναι μια μορφή οικογένειας, μιας μικρής κοινωνίας.

Μέσα από αυτό οι μαθητές, σ’αυτήν την κρίσιμη ηλικία, μαθαίνουν να λειτουργούν ατομικά, αλλά και σε ομάδες, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους ως ενήλικες.

Όμως και οι γονείς μπορούν να ωφεληθούν από τη στενή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Γνωρίζοντας τι γίνεται στο σχολείο, μπορεί να δημιουργηθεί μια καλύτερη οικογενειακή ατμόσφαιρα και είναι πιο πιθανό να μπορέσει ο γονέας να βοηθήσει το παιδί του καλύτερα, αν είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει στη μικρή κοινωνία που ανήκει το παιδί του. Έτσι, μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα με την οποία ασχολείται το παιδί, μαθαίνει τα ενδιαφέροντά του και είναι πάντα ενήμερος για τις επιτυχίες και τις τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί του.

Το παιδί από την άλλη μεριά, ωφελείται και το ίδιο, αφού καταλαβαίνει ότι οι γονείς και οι δάσκαλοί του νοιάζονται και έτσι έχει πιο θετική αντιμετώπιση και στα μαθήματα και στη συμμετοχή στο σχολείο, όπως επίσης είναι αποδεδειγμένο ότι αυτοί οι μαθητές επιδεικνύουν καλύτερη συμπεριφορά.

Από τη μεριά του δασκάλου επίσης, υπάρχουν πολλά οφέλη. Ναι μεν είναι περισσότερη δουλειά να βρίσκεται κανείς σε επικοινωνία με όλους τους γονείς της τάξης, όμως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα με τους γονείς των παιδιών που διδάσκει. Μέσω της ενημέρωσης των επιτυχιών, των δυσκολιών και των προβλημάτων, τα παιδιά, αλλά και οι γονείς τους εμπιστεύονται τον εκπαιδευτικό ακόμα περισσότερο και βλέπουν το ουσιαστικό ενδιαφέρον του για την πρόοδο των παιδιών και ότι δε διδάσκει απλά το μάθημά του.

της Δώρας Παπαπαναγιώτου, Senior Educational Consultant, hyphen SA

Copyright © 2017 hyphen SA
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια της hyphen SA.


LEAVE A COMMENT