Οι μικροί πρωτοπόροι σε δράση!

Έχοντας ήδη περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ακαδημαϊκής χρονιάς, οι μικροί μας πρωτοπόροι έχουν ασχοληθεί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, που στόχο είχαν όχι μόνο την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, αλλά και την επαφή με τον πολιτισμό, τη χρήση της γλώσσας σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες και την απόκτηση δεξιοτήτων.

Από την αρχή σχεδόν, οι μικροί και οι μεγαλύτεροι μαθητές έμαθαν πώς να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο και πώς να καταλαβαίνουν αυθεντικά κείμενα και video, χωρίς να τους εμποδίζουν οι άγνωστες λέξεις. Επιπλέον, μέσα από role play δράσεις, κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους και ήρθαν σε επαφή με διάφορους πολιτισμούς, εφευρέσεις, κουλτούρες και συνήθειες. Μέσα από διαθεματικά project, ικανοποίησαν την περιέργειά τους για το πώς λειτουργεί ο κόσμος και πειραματίστηκαν με υλικά από διάφορες επιστήμες, χρησιμοποιώντας πάντα ως μέσο την ξένη γλώσσα.

Με το πλεονέκτημα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Young Pioneers και τη δυνατότητα που δίνει για παράδοση της ύλης με ηλεκτρονικά μέσα, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διδάσκονται τα καινούρια γραμματικά και λεξιλογικά φαινόμενα στην άνεση του σπιτιού τους και τη χρονική στιγμή που επιθυμούν, έχοντας έτσι την ευκαιρία να ασχοληθούν με πιο δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη, καλλιεργώντας περισσότερο τις προφορικές τους ικανότητες και μαθαίνοντας μέσα από το παιχνίδι. Ο δάσκαλος με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ελέγχει την πρόοδο των μαθητών του μέσα από την πλατφόρμα, εστιάζοντας στις αδυναμίες και αναπτύσσοντας τα δυνατά σημεία του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Μέσα από πλούσια θεματολογία σχετική με τη μουσική, τη λογοτεχνία, την ποίηση, τις εφευρέσεις, την ασφάλεια στο διαδίκτυο, μαθητές και δάσκαλοι του Young Pioneers συνεχίζουμε την εξερεύνησή μας στον κόσμο και σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη της πιο δημιουργικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

της Δώρας Παπαπαναγιώτου, Senior Educational Consultant, hyphen SA

Copyright © 2017 hyphen SA
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια της hyphen SA.


LEAVE A COMMENT