Διγλωσσία και εκπαίδευση

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες η μετακίνηση ανθρώπων από χώρα σε χώρα αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πραγματικότητα. Ανεξάρτητα από τους λόγους που υποκινούν τη μετακίνηση αυτή