Διγλωσσία και εκπαίδευση

Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες η μετακίνηση ανθρώπων από χώρα σε χώρα αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη πραγματικότητα. Ανεξάρτητα από τους λόγους που υποκινούν τη μετακίνηση αυτή

Γονείς και νέα μέσα

Αποτελούν οι φόβοι του γονιού τροχοπέδη όσον αφορά την έκθεση του παιδιού στα νέα μέσα; Δυστυχώς αυτό το αντιμετωπίζουμε συνέχεια και ολοένα και περισσότερο σε

Ο ρόλος του δασκάλου στην τάξη

Ο ρόλος του δασκάλου, η αποτελεσματικότητά του, η αποδοτική διδασκαλία είναι θέματα που γίνονται συχνά αντικείμενο συζήτησης, αλλά και επιστημονικών ερευνών. Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης,