Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;/

1. Τι είναι η κοινότητα for parents only;

Η κοινότητα των γονέων απευθύνεται στους γονείς που κατανοούν ότι πέρα από το γνωστικό φορτίο του σχολείου, χρειάζονται πλέον περισσότερες δεξιότητες για να αντιμετωπίσει ο νέος υποψήφιος τις προκλήσεις του μέλλοντος.

2. Σε ποιους απευθύνεται η κοινότητα for parents only και τα προγράμματά της;

Η κοινότητα for parents only απευθύνεται σε όλους τους γονείς. Τα προγράμματα της κοινότητας απευθύνονται στα παιδιά των γονέων της κοινότητας. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους μαθητές στην καθημερινή τους μελέτη, να μάθουν σωστά αγγλικά και στη συνέχεια να διδαχτούν τρόπους να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε μια συνέντευξη για εργασία ή κατά την εισαγωγή τους σε κάποιο πανεπιστήμιο ή ακόμα και να εκπαιδευτούν πάνω στη δημιουργία μιας Start-Up επιχείρησης. Πρόκειται για τα Young Pioneers, Young Pioneers STEAM και το ROIEDU Global Skills

3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα, όταν γίνεσαι μέλος στην κοινότητα for parents only;

Οι γονείς ανοίγουν τον εαυτό τους στη μάθηση και εκπαιδεύονται, ώστε να κατανοούν τον κόσμο και τις αλλαγές του. Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι, πλέον, σε θέση να χρησιμοποιούν τα νέα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά μέσα και να βοηθήσουν τα παιδιά τους, να τα καθοδηγήσουν και να αντιμετωπίσουν όποια δυσκολία συναντούν. Είτε διαθέτει χρόνο να ασχοληθεί ο ίδιος ο γονιός με το παιδί του, είτε όχι όσο θα ήθελε, μέσα από την κοινότητα for parents only έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης.

4. Πώς μπορώ να γίνω μέλος στην κοινότητα for parents only;

Μέσω της σελίδας στο facebook μπορείτε να γίνετε μέλη της κοινότητας και να ενημερώνεστε για όλα όσα αφορούν την κοινότητα των γονέων.

5. Πού μπορώ να βρω τα προγράμματα της for parents only;

Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να δείτε όλα τα προγράμματα που αφορούν την κοινότητα και να κάνετε την εγγραφή σας, ανάλογα με το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. www.hyphen.gr/eshop