Ένας διαφορετικός τρόπος εκμάθησης αγγλικών/

Το Young Pioneers English STEAM είναι ένα καινούριο πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Προσφέρει γνώση, βασισμένη στη μέθοδο flipped classroom, αλλά και εξοικονομεί ελεύθερο χρόνο στον μαθητή, ο οποίος δεν αναλώνεται σε άσκοπες μετακινήσεις, αλλά μέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ασκείται στα skills 2020.

Η ανάγκη για επικοινωνία, όπως και για εξειδικευμένη και εξατομικευμένη μάθηση, δημιουργεί περισσότερες απαιτήσεις για γλωσσομάθεια. Είναι φανερό ότι οι μαθητές χρειάζονται πλέον την ξένη γλώσσα και ιδιαίτερα τα αγγλικά στην καθημερινή τους ζωή, όχι μόνο για να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους από μια ξένη χώρα, αλλά και για την καθημερινή τους μελέτη, μιας και οι περισσότερες πηγές πληροφοριών είναι στα αγγλικά.

Το δυνατό σημείο του προγράμματος είναι η μέθοδός του, το flipped classroom σε συνδυασμό με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Ο μαθητής μελετά όλο το υλικό μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, έρχεται σε επαφή με αυθεντικό υλικό και εξασκείται στη γλώσσα. Μια φορά την εβδομάδα έρχεται στην τάξη, για να αναλύσει τα λάθη του, να συμμετάσχει σε projects και να ασχοληθεί με θέματα STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths), σχετικά με τα μαθήματα του σχολείου του. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μάθει βασική ορολογία στην αγγλική γλώσσα, να καταλάβει για ποιο λόγο μαθαίνει την ξένη γλώσσα, αλλά και πώς μπορεί να την εφαρμόσει.

Στο πρόγραμμα Young Pioneers English STEAM μπορεί κάποιος να καλλιεργήσει δεξιότητες και πολλαπλές ευφυΐες, που θα χρειαστεί στο μετέπειτα εργασιακό του μέλλον ή όπως αλλιώς λέγονται future work skills 2020, όπως η εικονική συνεργασία, η κριτική σκέψη, η διεπιστημονικότητα και η υπολογιστική σκέψη.

Τώρα πια η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας κάνει τους μαθητές να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν ουσιαστικά την ξένη γλώσσα, αναπτύσσοντας καινούρια ενδιαφέροντα.

young pioneers STEAM

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

e-lesson 1: Θεματική παρουσίαση, πίνακες με γραμματική, λεξιλόγιο

e-lesson 2: Κείμενο – video, ασκήσεις κατανόησης κειμένου και ακουστικού υλικού

e-lesson 3: Ασκήσεις ανάλυσης και εφαρμογής γραμματικής λεξιλογίου

e-lesson 4: Ασκήσεις παραγωγής και εφαρμογής γραμματικής και λεξιλογίου

e-lesson 5: Παραγωγή γραπτού λόγου

  • Πλατφόρμα με μαθήματα και υλικό εμπλουτισμού για κάθε μαθησιακό τύπο
  • Επιπλέον τεστ
  • Επαναληπτικά διαγωνίσματα
  • Σημειώσεις γραμματικής και λεξιλογίου
  • Λογαριασμός μαθητή

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

e-lesson 1: Θεματική παρουσίαση, πίνακες με γραμματική, λεξιλόγιο

e-lesson 2: Κείμενο – video, ασκήσεις κατανόησης κειμένου και ακουστικού υλικού

e-lesson 3: Ασκήσεις ανάλυσης και εφαρμογής γραμματικής λεξιλογίου

e-lesson 4: Ασκήσεις παραγωγής και εφαρμογής γραμματικής και λεξιλογίου

e-lesson 5: Παραγωγή γραπτού λόγου

  • Πλατφόρμα με μαθήματα και υλικό εμπλουτισμού για κάθε μαθησιακό τύπο
  • Επιπλέον τεστ
  • Επαναληπτικά διαγωνίσματα
  • Σημειώσεις γραμματικής και λεξιλογίου
  • Λογαριασμός μαθητή

LEAVE A COMMENT