Η καθημερινή μελέτη γίνεται παιχνίδι!/

Το Young Pioneers, το καινοτόμο πρόγραμμα μελέτης και προετοιμασίας των παιδιών για την επόμενη μέρα στο σχολείο, είναι η απάντηση στις εξαντλητικές ώρες μελέτης και τη μείωση του ελεύθερου χρόνου, αλλά συνάμα και στην επίτευξη των στόχων που θέτουν οι ίδιοι οι μαθητές για τους εαυτούς τους.

Το είδος και η μορφή των αλλαγών που πραγματοποιούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα και ο χρόνος, τον οποίο δαπανούν τα παιδιά για την καθημερινή τους μελέτη, είναι δύο παράμετροι που φαίνεται να επηρεάζουν την απόδοση των μαθητών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων, που είναι απαραίτητες για το μέλλον της εργασίας.

Το πρόγραμμα Young Pioneers προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το διάβασμά τους και να κατανοήσουν την ύλη του σχολείου σε καθημερινή βάση. Ταυτόχρονα, οι γονείς μπορούν να ελέγχουν το πρόγραμμα και την επίδοση των παιδιών τους, εφόσον όλη η διαδικασία πραγματοποιείται πάνω στην εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle.

Το δυνατό σημείο του προγράμματος είναι ότι οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν πώς να χρησιμοποιήσουν τη γνώση που λαμβάνουν στην καθημερινότητά τους, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να επιλύσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής και να δημιουργήσουν, χρησιμοποιώντας τη γνώση που αποκόμισαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό, εξασκούν και χρησιμοποιούν όλες εκείνες τις δεξιότητες, οι οποίες βρίσκονται δυνάμει μέσα τους, δεξιότητες οι οποίες θα είναι χρήσιμες για το μέλλον τους.

Το πρόγραμμα Young Pioneers συνοδεύεται από το πρόγραμμα Office 365, γεγονός που δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να συνεργαστούν online, πραγματοποιώντας τα δικά τους project στον χώρο και τον χρόνο που επιθυμούν. Επιπλέον, το τεστ προσωπικότητας βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν τον τρόπο που μαθαίνουν και τους καθηγητές να διαμορφώσουν αντίστοιχα το μάθημά τους.

Τώρα το διάβασμα γίνεται παιχνίδι, ο ελεύθερος χρόνος διασκέδαση και ο στόχος επιτυγχάνεται!

young pioneers

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

10 μήνες

Καθημερινά μαθήματα για όλη τη θεματολογία του τυπικού σχολικού προγράμματος από Γ’ Δημοτικού μέχρι και Γ΄ Γυμνασίου.

Τεστ προσωπικότητας
Πλατφόρμα με μαθήματα και υλικό εμπλουτισμού για κάθε μαθησιακό τύπο
Επιπλέον βοηθήματα
Επαναληπτικά διαγωνίσματα
Σημειώσεις και e-book
Λογαριασμός μαθητή

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

10 μήνες

Καθημερινά μαθήματα για όλη τη θεματολογία του τυπικού σχολικού προγράμματος από Γ’ Δημοτικού μέχρι και Γ΄ Γυμνασίου.

Τεστ προσωπικότητας
Πλατφόρμα με μαθήματα και υλικό εμπλουτισμού για κάθε μαθησιακό τύπο
Επιπλέον βοηθήματα
Επαναληπτικά διαγωνίσματα
Σημειώσεις και e-book
Λογαριασμός μαθητή


LEAVE A COMMENT